COSMO 坚持用工匠精神打造每一个产品,不断提升品质和服务
当前位置:首页 > 技术研发 > 专利证书

地暖模块专利证书


实用新型

1.jpg  2.jpg  3.jpg

4.jpg  5.jpg  6.jpg


外观

1.jpg  2.jpg  3.jpg  4.jpg水流分配器


实用新型

1.jpg  2.jpg  3.jpg

4.jpg  5.jpg  6.jpg


外观

1529566555.jpg      1529566559.jpg      3.jpg      1529566567.jpg

压差旁通实用性专利证书


    

01.jpg  02.jpg  03.jpg  04.jpg

05.jpg  06.jpg  07.jpg  08.jpg

在线
客服

产品

产品中心

技术

技术研发

科斯曼

公司简介

服务

服务支持

新闻

公司动态
返回顶部